Priser pr. 1. januar 2021

Ring gerne og få gratis telefonkonsultation i corona-nedlukningen.

Behandlingspriser:

30 min.: 350 kr.

60 min.: 600 kr.

1.gang: Journalskrivning, test og behandling, 60-75 min.: 700 kr.